Members

 • Supervisor
  • Takahiro Yakoh
 • 2nd year in Master
  • Shunpei Koyasu
  • Yusuke Machii
  • Kentaro Matsuo
  • Daisuke Yoshihara
 • 1st year in Master
  • Motoaki Oi
  • Yuta Suzuki
  • Takeie Torinomi
  • Keita Nishikawa
  • Naoto Hagino
 • Undergraduates
  • Keiko Aida
  • Hajime Eguchi
  • Daisuke Kudo
  • Ryo Saito
  • Yuriko Takeno
  • Kyoichiro Chikura
  • Takanori Furusato